Nadzorni odbor

Članovi Nadzornog odbora:

  1. Senad Šumarić, predsjednik
  2. Ivo Babić, član
  3. Karolina Vidak, član